مقالات تخصصی

تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور با هدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب و کار

هدف این تحلیل ارایه تصویری از مهم ترین پارامترهای اقتصادی – سیاسی موثر بر کسب و کارهای ایرانی است.این تحلیل بر اساس اطلاعات در دسترس طراحی شده است و هیچگونه ادعایی در مورد پیش بینی قطعی آینده ندارد.

افق این تحلیل 5 ساله می باشد و بدیهی است که هر میزان که در زمان به پیش می رویم برخی عدم قطعیت ها، تبدیل به قطعیت شده و البته برخی پارامترها، تبدیل به عدم قطعیت می شوند.

این تحلیل توسط  آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی، انتشار یافته است جهت مطالعه کامل این تحلیل می توانید از وب سایت دکتر مجتبی لشگر بلوکی یا از فایل زیر استفاده نمایید .

 

دانلود مقاله

درباره نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه