مدیریت منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی چیست ؟

برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟

“برنامه ریزی منابع انسانی” یا “برنامه ریزی نیروی انسانی” باید با بررسی عرضه و تقاضای منابع انسانی یک چشم اندازی به شرکت یا سازمان بدهد که در آینده شرکت به چه تعداد نیروی انسانی و با توجه به تغییرات در محیط بیرونی با چه مهارت ها و دانشی نیاز دارد.

برنامه ریزی منابع انسانی، یکی از فرایندهای اصلی مدیریت منابع انسانی است. این برنامه ریزی در قسمت جذب و استخدام یک سازمان بسیارکاربرد دارد.

مدیر واحد منابع انسانی می کوشد با توجه به برنامه های راهبردی و اهداف بلند مدت شرکت یک برنامه کامل در مورد عرضه و تقاضای نیروی انسانی در اختیار مدیران ارشد قراردهد.

شرکت با توجه به عوامل مختلفی مانند ترک نیروی کار، استعفا، بازنشستگی و برنامه ها و چالش های شرکت به یک برنامه ریزی منابع انسانی به صورت دقیق نیازمند است.

به زبان بسیار ساده مدیر منابع انسانی باید بررسی انجام دهد که چه تعداد نیروی کار و با چه مهارتی در سازمان مشغول کار هستند،چه تعدادی از آنها قابلیت توسعه مهارت و کسب مشاغل و پست های دیگر در شرکت هستند.

و یا سازمان در برنامه های آینده خود به چه تعداد نیروی انسانی با چه مهارتهای نیازمند است.

به طور مثال سازمانی که در حال کم کردن فعالیت های خود و یا کاهش تولید است با مازاد نیروی انسانی مواجه است،لذا با توقف استخدام ها،پایان دادن به قراردادهای کوتاه مدت و پیمانی سعی می کند تا مازاد نیروهای منابع انسانی را مدیریت کند.

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان معتبرترین مرکز آموزش کشور اقدام به طراحی MBA,DBA گرایش مدیریت منابع انسانی نموده است در این دوره ها تمام سرفصل ها به صورت تخصصی به مباحث مدیریت منابع انسانی می پردازد.

جهت آشنایی با سرفصل های این دوره ها و استفاده از آخرین مطالب و دانلود کتاب های منابع انسانی می توانید به وب سایت مرکز به آدرس: www.PostMBA.org مراجعه نمایید.

درباره نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه